PERQUÈ LA BOTIGA PUGUI FER
UNA GESTIÓ MÉS EFICIENT,

QFPLUS posa a disposició de l'soci diferents eines,
que gestionades o integrades en els processos de el punt de venda,
permeten estalviar temps i errors en la gestió diària.

WEB.

Portal web per la tenda:

Informació comercial:

 • Productes.
 • Tarifes de compra.
 • Condicions de compra promocions.
 • Multimèdia.

Informació logística:

 • Disponibilitat.
 • Tracking de comandes.
 • Albarans.

Informació administrativa:

 • Cartera de pagaments.
 • Facturació.
 • Abonaments.

Integració de dades automatitzades mitjançant API's / Webservice:

 • Descàrregues d'articles, pvp, imatges, comandes, albarans, factures edi, etc.
 • Enviament automatitzat de comandes.

Estadístiques:

 • Compres per departament.
 • Top de vendes per producte segmentades per departament i família.
 • Compartives compres propies vs mitjana resta de botigues. 

Gestió d'usuaris mitjançant rols d'accés:

 • Control horari.
 • Control accés per geolocalització

Altres funcionalitats destacades:

 • Adaptat a dispositius mòbils per a vendes o per a reposició en botiga (mitjançant la càmera del mòbil o lector bluetooth).
 • Generació de col·leccions de producte en PDF.
 • Generació d'ofertes a clients.

QFGEST.

Programa de gestió tenda:

QFGEST és un programa de gestió del punt de venda que permet totes les funcions pròpies d'un negoci de ferreteria, bricolatge o subministrament industrial.

Integra a el 100% la informació pròpia de la cooperativa. Evolucionat des de la pròpia cooperativa en col·laboració directa dels socis, permet automatitzar moltes de les tasques diàries en la gestió de botiga. Preus d'instal·lació i assessorament molt competitius.

COMERCIAL

Assessorament comercial:

Propostes de millores en botiga.

Difusió de les millors pràctiques comercials.

Propostes de millores de gestió de la botiga.

Noves oportunitats de negoci.